Brandy

Google vydal balík změn, zahrnující masivní rozšíření indexu, LSI (Latent Semantic Indexing), zvýšenou pozornost relevaci anchor textu a zavedení konceptu odkazové blízkosti („neighborhoods).“

Díky LSI Google lépe rozumí synonymům a analýza klíčových slov se tak posouvá o stupeň výš.

Zdroje:

Štítky:

Leave a Reply