Změna v hodnocení relevance dokumentů

Seznam upravil hodnocení relevance výsledků. Největší dosah očekává u málo frekventovaných a málo komerčních dotazů.

Vývojáři navazují na únorovou změnu, která neměla takový úspěch, jaký očekávali.

Zdroje:

Štítky:

Leave a Reply