Boston

Aktualizace oznámená na SES Boston byla první pojmenovanou aktualizací Google.

Původně se Google zaměřil na velké měsíční aktualizace, takže několik prvních aktualizací bylo kombinací změn v algoritmu a velkým obnovením indexu (takzvaný „Google Dance“). Jak se zvyšovala frekvence aktualizací, myšlenka měsíčních změn rychle zanikla.

Štítky:

Leave a Reply