In-depth Articles

Google přidal nový typ výsledků vyhledávání pod názvem „in-depth articles“ (podrobné články), vyhrazený pro rozsáhlejší články k obecnějším tématům vyhledávání.

Při spuštění obsahoval takový výsledek odkazy na tři články a objevil se u přibližně 3 % hledání, které sledoval MozCast.

Zdroje:

Štítky:

Napsat komentář